Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, Buy and Fly Turizm Seyahat Tic. ve San. Ltd. Şti.  tarafından yönetilmekte olan www.buyandfly.com.tr adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. .Kullanıcılar “buyandfly.com.tr” adresini kullanarak, gizliliğe ilişkin sorumlulukları peşinen kabul eder. Kullanıcılar ayrıca kişisel bilgilerinin işbu Gizlilik Politikası'nda belirtildiği şekilde iş ortaklarımız, servis sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcı firmalar tarafından toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş bulunur.

Kullanıcı/Üye'ye ait kişisel bilgiler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. “buyandfly.com.tr” tarafından talep edilen bilgiler, kullanıcının rızası ile verilen bilgiler “buyandfly.com.tr” ve iş ortakları tarafından elektronik tanıtım ve pazarlama amaçlı kullanılabilir. Reklam amaçlı sunulan teklifler ve bilgilendirmelerden haber almak istemiyorsa e-postada yer alan bültenden ayrıl seçeneği ile ileti almayı durdurabilir.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Buyfly Turizm Seyahat Acentasının ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Aydınlatma Metni'ndeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Aydınlatma metni kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Buyfly Turizm Seyahat Acentası ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Buyfly Turizm Seyahat Acentası tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Buyfly Turizm Seyahat Acentası, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılar'a Hizmet'ten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Aydınlatma metni ile Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, Buyfly Turizm Seyahat Acentası, Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

info@buyandfly.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Buyfly Turizm Seyahat Acentası

Paşabey mahallesi Hayrat sokak Özdilek Apartmanı no:1/3 Merkez/Sivas


 


TELEFON ET
buyandfly.com.tr'deki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Metni'ni inceleyebilirsiniz.
X